Vad är personen som spelar försöker åstadkomma i bowling?

Vad är personen som spelar försöker åstadkomma i bowling?

Ett perfekt spel, eller strejker i varje bildruta totalt 300