Vad är pneumatiska och hydrauliska system?

den största skillnaden mellan hydrauliska och pneumatiska system är att hydraulik använder vätska för att driva deras system och pneumatiska använder luft (i så fall luften inte är en vätska)

All materia består med alla partiklar.

Tack du kan se mer svara på den här webbplatsen jag sätta dessa svara alla.