Vad är pneumatiska processreglerventiler?

Pneumatiska processreglerventiler används inom processindustrin för att kontrollera flödet av vätska genom att använda pneumatiska manöverdon.
Det kräver 4,5 till 6 Kg/kvm cm tryck för att driva ventilen.
Kontrollrummet skickar elektriska signaler för 4-20 ma till fältet där jag / P-omvandlare konverterar dessa elektriska signaler till pneumatiska signaler.
Manöverdon använda dessa signaler och fungera ventilen.
Manöverdon flyttar stammen upp och ner beroende på insignaler och kontroll ventil öppningen.
4ma - 0% öppning
8ma - 25% öppning
12mA - 50% öppning
16ma - 75% öppning
20mA - 100% öppning