Vad är positiva och negativa effekterna av utvecklingen inom vetenskap och teknik?

Positiva effekter: uppfinningen av mediciner och behandlingar för att behandla tidigare-obotliga sjukdomar. Effektivitet i transport (kollektivtrafik, hög-bränsle ekonomi bilar), kommunikation (fiberoptik, trådlös kommunikation). Bevarandet av sällsynta arter, av vilka några syntetisera viktiga föreningar inom medicin-och cancerforskning. Förstå det mänskliga sinnet för att förklara sina preferenser och egenheter, och kanske underlätta utbildning i Ungdom.
Negativa effekter: Doing science kommer att orsaka karies och manliga mönster skallighet i tidig ålder. Jag jest; Det finns ingen jag kan komma på som möjligen kunde ligga till grund för en distans rationella argument mot befordran av vetenskap. Hålla forska, mina bröder!