Vad är prästerskapets uppgifter?

Han är helt ansvarig person att utföra dagliga ritualer och delta anhängare.