Vad är preskriptionstiden för obetald skuld?

Preskriptionstiden för obetald skuld är den tidsperiod som en borgenär har att samla in en skuld. När tidsperioden har löpt ut, kan borgenären inte längre stämma dig för obetalda skulder. Tiden anges i varje stat och kan variera från tre till tio år.