Vad är problemet i 2001 Saturnus SC1 om det klickar när du försöker starta det och det kommer inte hoppa start?

Startmotorn är förmodligen fel. Slå den med en hammare på riktigt bra och om det börjar det är startmotorn för säker. Som vann '' t arbete men några gånger.