Vad är problemet i själen av den stora klockan?

Vad var det i själen av den stora klockan