Vad är procent skillnaden mellan Sunni Islam och Shi'ite Islam?

Vad är procent skillnaden mellan Sunni Islam och Shi'ite Islam?

Sunnitiska Islam: Cirka 83% av muslimer i världen.

Shia Islam: Cirka 14% av muslimer i världen.

Men det spelar ingen roll eftersom muslimer måste vara eniga!