Vad är procentsats på BU Academy?

BU Academy är för närvarande försöker fylla mellan 40 och 45 platser i sin nionde klass klass. Skolan får i genomsnitt cirka 200 komplett ansökan för dessa ställen. Det är väl känt, även om skolan i vissa människors erfarenhet inte investera betydande tid utbilda familjer, att skolan serverar en nisch på marknaden av vissa undantagsfall akademiskt motiverade elever och några måttligt begåvad sådana samt några som är över genomsnittet akademiskt; även om de flesta tenderar att vara intellektuellt nyfiken till viss del. Därför är de flesta studenter som sticka igenom ansökningsprocessen BUA "typ", med studenter som söker en mer traditionell miljö att dra tillbaka sin ansökan, så en standard enhetlig procentsats inte exakt beskriva situationen. För en viss procentsats, som finns, kontakta skolan direkt och be dem att ge denna specifika information. De har de exakta siffrorna.

Du kan hitta andra bra information på BUAS hemsida www.buacademy.org. Det har också en länk till deras strategiska planen, vilket förklarar antagning mål och planer för tillväxt i framtiden. Dessutom kan du hitta fler svar genom att prata med föräldrar som för närvarande är inskrivna, de som lämnat skolan och de som har examen. Tala med föräldrar i din kommun som har erfarenhet av privata skolor än, men inklusive, BUA. En skola webbplats, diskussioner med skolpersonal, vittnesmål från nuvarande registrerade användare etc. bör inte vara den enda källan till information bör man överväga när du utvärderar detta eller någon fristående skola.