Vad är prognosen för patienter med diabetes ketoacidos?

Vad är prognosen för patienter med diabetes ketoacidos?

Med lämplig läkarvård, är DKA nästan alltid framgångsrikt behandlade. DKA dödligheten är cirka 10%. Koma inreserestriktioner påverkar negativt prognosen