Vad är protestantiska präster?

Vad är protestantiska präster?

Detta är de ordinerade ledarna i de protestantiska kyrkorna. I Metodistkyrkan, exempelvis kallas ordinerade präster ministrar, medan i Baptistkyrkan tenderar de att kallas pastorer. I den anglikanska kyrkan, men de utnämnda ledarna är namn på samma sätt som katolska kyrkan - diakoner, präster och biskopar.