Vad är psykos med demens?

Demens är en något föråldrade, (slutet av trettiotalet vogue) allomfattande term för psykisk sjukdom och medel (av sinnet) - lit. Det var en slags maxim eller slogan: Ex Luna, demens, från the Moon, demens- eller galenskap. Begreppet används sällan utom senil demens-som hänvisar till psykiska problem i senior citizen fästet, Alzheimers "s till exempel. Det är intressant både senil och demens är Latin baserat - senil antyder ålder, som senior, senator-lit. Gubben! och jag har redan definierat demens. Demens blå Lilja är en gammaldags term för vad som nu kallas schizofreni, Don "t vara en Skeetz!