Vad är rätt till som en hemmafru i en skilsmässa?

Fråga:

Min syster har alltid varit hemmafru i sin 20-åriga äktenskap. Vad betyder lagstadgade makars förmögenhetsförhållanden för dem får gemenskapen vid en förestående skilsmässa?


Svar:

Den grundläggande tanken med mervärde gemenskapen är en rättvis fördelning av egendom som makarna har förvärvat under deras äktenskap. Och bara för att denna rikedom det förs in i äktenskapet eller tillgångar som förvärvas efter leverans av framställningen förblir av hänsyn. I detta avseende förutsätter lagen av likvärdighet av bidragen från makarna. Hushållsarbete har således inget värde lägre än professionella arbete. Hennes syster, som innebär att ha rätt att få kompensation motsvarande hälften av marknadsvärdet av tillgångar skapad av maken under äktenskapet mot sin man.