Vad är reaktionen av själen av den stora klockan?

Vad är reaktionen av själen av den stora klockan