Vad är reglerna för 110 meter häck?

Du börjar på startlinjen som är 45ft från första hindret och när du hoppa första hindret har du nio mer att hoppa som är 30 ft apart. Du får träff/slå ner hindret, men din inte tillåtna att pressa ned hinder med händerna.