Vad är religionen av Nez Perce indianerna?

Nez Perce indianerna är huvudsakligen belägna i nordvästra USA. Nez Perce indianerna har några olika religioner. En religion är kristendom och en annan är sju trumma.