Vad är religionen av varje oss justitierådet?

Chefsdomare John G. Roberts Jr... Romersk-katolska
Justice Antonin Scalia... Romersk-katolska
Rättvisa Anthony Kennedy... Romersk-katolska
Rättvisa Clarence Thomas... Romersk-katolska
Justice Ruth Bader Ginsburg... Judiska
Rättvisa Stephen Breyer... Judiska
Rättvisa Samuel Alito... Romersk-katolska
Rättvisa Sonia Sotomayor... Romersk-katolska
Rättvisa Elena Kagan... Judiska