Vad är rems?

Rem för att användas i hälsa fysik för att mäta stråldos, det är en akronym för Rontgen motsvarande Man.(The methodology allows for the different effects of different types of radiation). Den enhet som nu används är Sievert (Sv), 1 Sievert = 100 Rem. Detta är en stor enhet, så millisievert används för praktiska personal strålning åtgärder, så 1 millisievert = 100 millirem.

Rekommenderade strålningsnivåer för nukleära arbetstagare fastställs av ICRP (internationella kommittén för skydd mot strålning). Dessa används för att ställas in på 5 Rem/år (50 milliSv) men nu är 20 milliSv/år dvs 2 Rem/år. Användning av Rem och millirem har upphört i kärnkraftsindustrin för Sieverts och millisievert.

Men som någon med kärnvapen erfarenhet går tillbaka till 1958 jag har svårt att tänka i Sieverts. Till exempel jag vet att 500 Rem kommer att döda ungefär 1/2 människor exponeras för den inom en månad, nu måste jag ändra det till 5 Sieverts. Lyckligtvis hänt att exponeringsnivån har bara en gång (i Tjernobyl).