Vad är Rho och vad uttrycker detta koncept i alternativ certifikat handel?

Fråga:

Vad är Rho och vad uttrycker detta koncept i alternativ certifikat handel?


Svar:

Rho alternativ anger hur mycket du vill ändra värdet för alternativet när den riskfria räntan i marknaden med en procentsats pekar förändringar. För köpoptioner, Rho är positiv, negativ för säljoptioner.