Vad är rollen av Pyruvat i cellandningen?

Vad är rollen av Pyruvat i cellandningen?

Pyruvates ange Krebs cykel