Vad är saber - tandad tiger kosten?

Sabertooth tigrar tillhör gruppen av köttätande precis som nuvarande tigrarna. Så de är kost är kött från andra djur.