Vad är saber - tandad tiger predators?

Gigantisk kort inför Björn