Vad är sammanfattningen av själen i den stora klockan?

"Själen i den stora klockan" är dotter av en kinesisk klocka maker. Hon vill gjutning av den stora klockan vara felfri för kejsaren så hon gör stora och ädla uppoffring.