Vad är sant om det perifera nervsystemet?

Kranialnerver ingår i PNS med undantag av kranial nerv II, synnerven, tillsammans med näthinnan.
A. Del av PNS kan styra dina muskler
B. Del av det kan påskynda din kropp
C. Del av den kan hålla ditt hjärta slå
D. Del av det kan bromsa din kropp