Vad är SAT poäng som krävs att komma in i Princeton university?

Dess inte bara om SAT betyg, dess din tanscript och de många aktiviteter som du hade gått i skolan; men för SAT betyg behöver du mellan 1350-1600/1600 eller 2050-2400/2400