Vad är Selective Service Act av 1940?

Selective Service Act från 1940 krävs att alla manliga medborgare mellan 21 och 35 måste registrera med deras lokala förslag till styrelser. Under andra världskriget ändrades ålderskravet till män mellan 18 och 45. Selective Service Act från 1940 är också känd som Burke-Wadsworth lagen.