Vad är Sensmoralen i historien om The år mamma?

Vad är Sensmoralen i historien om The år mamma?

inte överge den gamla peole