Vad är servern upptagen Varför visas det och hur kan man kontrollera det?

Jag antar att du får detta meddelande när du försöker komma åt en webbplats på Internet, om så är fallet, innebär det kan finnas för många öppningar till att viss server eller servern kan ner, etc. Det finns inget du kan göra åt det än försöker komma åt den vid ett senare tillfälle.