Vad är själen i den stora klockan genren?

Vad är själen i den stora klockan genren?

komponenter i själen och den stora klockan