Vad är sjömil avståndet från Maui till Tokyo?

Vad är awsers?