Vad är skådespelaren Orlando Blooms net värt?

Vad är skådespelaren Orlando Blooms net värt?

over100, 000