Vad är skillnaden mellan anarki och tyranni?

Vad är skillnaden mellan anarki och tyranni?

du hittar den i Låba Låba mark där hoo hoo aporna lever... de kommer att berätta!