Vad är skillnaden mellan de allmänna medicinska journaler och psykiatriska anteckningar?

Vad är skillnaden mellan de allmänna medicinska journaler och psykiatriska anteckningar?

Den främsta skillnaden mellan de allmänna medicinska journaler och psykiatriska anteckningar är deras känslighet. Allmänna medicinska journaler överförs vanligen mellan vårdinrättningar medan psykiatriska anteckningar delas endast under vissa omständigheter.