Vad är skillnaden mellan en balansräkning och en summa och balans lista?

Fråga:

Vem kan säga mig vad är exakt skillnaden mellan en balansräkning och en summa och balans lista?


Svar:

Balansräkningen är, tillsammans med vinst och Verustrechnung, årsredovisningen. Så en översikt över alla tillgångar och skulder i en entreprenör vid datum för vanligtvis per den 31 December året.

Det är den summan och balans lista Aulistung av alla konton om en redovisning till en utvärdering tid (dagliga makt), i den enda listas alla rörelser som summor som saldon på individuella konton. Därav namnet. En sammanfattning av tillämpningsområdet för business, försäljning, kostnader, bank lager, kundfordringar, etc. en kvalificerade personer uppstår från summorna och Saldenlsite men oftast ingen tydlig bld om inkomster, eftersom den aktuella lagerbehållningen är ja nciht, mycket sällan avskrivningen i tillräknade form, etc.