Vad är skillnaden mellan en "dot produkt" och en "cross produkt"?

Vad är skillnaden mellan en "dot produkt" och en "cross produkt"?

Dot produkt:
Med tanke på två vektorer, a och b, deras skalärprodukt, representerade som enb, är lika med deras magnituder multiplicerat med cosinus för vinkeln mellan dem, θ, och är ett skalvärde.
b = ║a║║b║cos(θ)

Cross produkt:
Ges två vektorer, a och b, deras cross produkt, som är en vektor, representeras som en X b och är lika med deras magnituder multiplicerat med sinus för vinkeln mellan dem, θ, och sedan multipliceras med en enhet vektor, n, som pekar vinkelrätt bort, via högerhandsregeln, det plan som definierar en och b .
a X b = ║a║║b║sin(θ)n