Vad är skillnaden mellan en enkelpolig och en dubbelpols switch?

Vad är skillnaden mellan en enkelpolig och en dubbelpols switch?

En enda stolpe switch (eller brytare, termostat, säkringsblocket, etc.) växlar en heta ben av makt, medan en dubbel pol växlar två heta ben makt (och tre pole växlar tre, etc.).
En "standard" strömbrytare är single pole. En tråd i ena sladden ut. När slås på eller stängas, bryter det strömmen av en het tråd. Vanliga på 110 volt, eftersom det finns bara en het tråd (neutrala kopplas sällan). I Nordamerika växlas neutrala aldrig.
En dubbel pol strömbrytare är vanligt att byta 220 volt. Två heta ledningar i strömbrytaren och två kablar ut till lasten.