Vad är skillnaden mellan en försäkringsmäklare och försäkringsagent?

Fråga:

Båda vill berätta att du agerar oberoende och mig sälja en livförsäkring - vem är nu rätt för mig? Vad är skillnaden mellan en försäkringsmäklare och försäkringsagent?


Svar:
  1. En försäkringsmäklare är en agent för kunden. (se § 93 HGB). Det är oberoende av alla försäkringsbolag.

  2. Ställföreträdande ombud för ett försäkringsbolag är en försäkringsagent (se § 84 tyska handelslagen). Han arbetar för ett eller flera försäkringsbolag.