Vad är skillnaden mellan en homogen blandning och en heterogen blandning?

en homogen blandning är enhetlig i sammansättning (några exempel är upplöst salt i vatten, blod, bryggt te eller kaffe eller vin)
en heterogen blandning är en blandning som inte är enhetlig (exempel: sand, olja i vatten, Oliv olja)
heterogena blandningar har partiklar som kan ses i Mikroskop, är partiklarna i homogena blandningar molekylen-storlek, vilket får dem att ser enhetligt ut även under Mikroskop

homogena blandningar är även känd som lösningar och en suspension är en tillfällig heterogen blandning.
--------------------------------------------------------------------
I grund och botten homogena betyder samma sak hela vägen. En lösning av upplöst salt är homogen. Vatten med karamellfärg i det är homogent.
Heterogena innebär olika. Grumligt vatten är ett exempel på en heterogen blandning.
--------------------------------------------------------------------
Jag skulle vilja tillägga att en homogen blandning kommer att smälta ämnena i blandningen, men en heterogen blandning kommer fortfarande göra några ämne skiljer sig i blandningen. Båda är blandningar vilket innebär att de kan både vara separerade.