Vad är skillnaden mellan en talon och en klo?

En talon är kurvigare än en klo, medan en klo är relativt skarpa och rak. Också, bara rovfåglar har klor, och däggdjur har klor. Jag tror klor är skarpare än klor, men de är båda mycket skarp.