Vad är skillnaden mellan ett företag hyra festlokal och ett hyresavtal?

Fråga:

Är det inte samma? Vad är annorlunda i ett businessrum hyra i ett hyresavtal?


Svar:

Leasing finns nästan bara i fullständig Grudnstücken, eller ett företag. Hyra i rum.

Hauptaunterscheid mellan hyra och leasing är det en hyresgäst har så att säga färdiga rum. Han bär oförutsedda utgifter om kostnader redovisning av uthyraren. Han har att göra soton med reparationer av tak och fack.

En hyresgäst tar över hela fastigheten vid betalning av hyran, eller företaget måste komma alla oförutsedda utgifter, reparationer, etc. debiteras udn direkt.