Vad är skillnaden mellan ett läkemedel och ett gift?

Vad är skillnaden mellan ett läkemedel och ett gift?

Medan en "drog" och ett "gift" är i princip samma sak, dvs. en kemisk förening eller ämne, sikt drogen inte nödvändigtvis innebär en negativ. Termen "gift" betecknar alltid något av skada. Och medan alla "droger" har potential att bli "gifter", de bara att bli klassificerade "gifter" när de missbrukas och eller missbrukas på något sätt för skadliga syften.