Vad är skillnaden mellan ett uppköp och sammanslagning?

Fråga:

Vem kan berätta för mig skillnaden mellan ett uppköp och sammanslagning? Vem kan säga mig vad det var för VW och Porsche, Commerzbank och Dresdner Bank, Schaeffler och Conti och vid Bank of America och Merrill Lynch? Är det ens någon skillnad?


Svar:

en fusion är en fusion under samma (så den teorin). Daimler och chrysler, det var tal om en fusion under samma.

När tog över det förvärvade företaget är ett dotterföretag till det övertagande. VW / porsche, porsche ville bara acceptera VW, nu är det tvärtom. Conti och schaeffler's är även ett fientligt övertagande. Schaeffler conti tar över. Conti men inte vill att det.

helt klart togs Dresden över av commerzbank.