Vad är skillnaden mellan frivillig och ofrivillig rörelse?

Vad är skillnaden mellan frivillig och ofrivillig rörelse?

Frivilliga rörelser är helt under kontroll av en organism som att gå, hoppa etc men ofrivilliga rörelser genomförs utan någon medveten erkännande och ansträngning av organismen som hjärtslag och reflex åtgärder.

Inte riktigt samma som medvetet kontra medvetslös.