Vad är skillnaden mellan hälsopsykologi och klinisk psykologi?

Klinisk psykologi och hälsopsykologi är inte helt avskilda områden av forskning eller praxis. Icke desto mindre fokuserar klinisk psykologi på orsaker, förebyggande och behandling av onormala psykiska besvär, hälsopsykologi fokuserar på orsaker, förebyggande och behandling av fysiska sjukdomar som påverkas av psykologiska processer. Hälsopsykologi växte från klinisk psykologi som en sub-specialitet. Det har tidigare varit känt som Beteendemedicin. Hur människor reagera på spridning av hälsa utbildning, hur de fattar beslut om skadliga beteenden (t.ex. rökning eller läkemedel använda), hur de hanterar komplexa sjukdomar (t.ex. diabetes), hur man påverkar psyko-fysiologiska störningar (t.ex. essentiell hypertoni eller psykologiskt inducerad urtikaria) och hur man kan minska stress som förvärrar fysiska är störningar instanser av foci i hälsopsykologi. Ett närliggande område som vuxit fram under de senaste decennierna är psyko-neuro-immunologi.