Vad är skillnaden mellan hemlöshet och fattigdom?

Vad är skillnaden mellan hemlöshet och fattigdom?

povery definieras som en punkt där en person har mindre än en viss mängd pengar kvar efter deras utgifter är betalda. Hemlöshet innebär att en person helt enkelt inte har ett hem, och inte alla hemlösa är under fattigdomsgränsen.