Vad är skillnaden mellan holistisk och ekologiskt?

Detta är bara min åsikt. Jag tror att holistisk medicin bara tenderar att vara ekologisk. Holism som en teori rör drift eller funktion av hela kroppen eller systemet som helhet, inte bara delarna. Så holistisk medicin kommer att beröras med hur medicin kommer att påverka inte bara en del av kroppen, säger magsjukan till exempel, men hela kroppen.