Vad är skillnaden mellan korrelation och regressionsanalys?

Linjär korrelation och slutligen identifierar vi styrkan och riktningen för en linjär relation mellan två slumpvariabler.

Korrelationen innebär inte orsakssamband.

Regressionsanalys tar analysen ett steg längre genom för att passa en ekvation till data. En eller flera variabler betraktas som oberoende variabler (x1, x2,... xn). ansvarig för beroende eller "svar" variabel eller y-variabel.