Vad är skillnaden mellan legalism och konfucianism?

Vad är skillnaden mellan legalism och konfucianism?

Legalism och konfucianism skiljer sig på filosofier. Legalism betonar lag, eller en uppsättning koder, att styra nationen medan konfucianismen har utvecklats till en komplex och bred ram som täcker ChinaÕs kultur, filosofi och politik.