Vad är skillnaden mellan monarkin oligarki tyranni och demokrati?

Monarki-en form av regering, där folket är ledd av en linjal, vanligtvis en kung, som tar makten lagligen och ofta räcker tronen till sin son.

Oligarki-en form av regering, där folket är ledd av en liten grupp människor, ofta rika aristokrater. Detta är inte vanligt mycket fördelaktigt för majoriteten av befolkningen.

Tyranni-en form av regeringen påminner om monarkin, utom en tyrann ta inte makten lagligt och kan hävda någon rätt till tronen. En tyrann vanligtvis överföra inte kraft till sin son, och trots gemensamma stereotyper, inte alla tyranner var dålig ledare.

Demokrati - en form av regering ledd av folket, antingen genom företrädare eller direkt. Demokratin i antikens Aten var en direkt demokrati, i USA i dag har vi en representativ demokrati.